Πρόβλημα του Gmail σε iOS συσκευές προέκυψε σήμερα

Μην παραξενευτείτε σήμερα αν πάτε να ανοίξετε το Gmail σας στην iOS συσκευή σας και έρθετε αντιμέτωποι με το μήνυμα:“mail service imap.gmail.com is not responding”.
H Google έχει ειδοποιηθεί για το πρόβλημα και δουλεύουνε ήδη πάνω στην λύση του.
“We are aware of an issue where users are receiving an error that ‘”imap.gmail.com” is not responding’ when using IMAP on their computers, mobile devices, or tablets. We are currently working on resolving this issue.
Not all accounts are affected, so if you have multiple Gmail accounts, you may notice one works fine, while the other returns this error.
In the meantime, you can login to Gmail through your web browser (http://mail.google.com). On your phone or tablet, you can also use your device’s browser or if you’re on Android or iOS, you can download the Gmail application. I realize it’s not the way most of you want to get to your mail, but it will still allow you to get to your mail on both your computer or mobile devices.
Thank you again for your patience as we work on resolving this. We will update this post once I know all users are fixed.”
Όσοι αντιμετωπίζετε το συγκεκριμένο πρόβλημα απλά ανοίξτε το Gmail σας από τον πλοηγό της συσκευής σας.