λειτουργία Internet

Η μπαταρία του iPhone 5S και του iPhone 5C

Η μπαταρία του iPhone 5S και του iPhone 5C

Αν και η Apple δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση για τη χωρητικότητα της μπαταρίας των δύο "φρεσκότατων" μοντέλων που παρουσίασε λίγες ημέρες πριν, μία πρώτη πληροφόρηση που υπάρχει είναι πως η μπαταρία του iPhone 5S και iPhone 5C είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτήν του προκατόχου τους iPhone 5. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μία αύξηση της τάξεως του 9% για το iPhone 5S και 5% για το iPhone 5C.

Τα χαρακτηριστικά της μπαταρίας για τα δύο νέα μοντέλα της Apple έχουν ως εξής:


iPhone 5S: